Oplevelser

Fire ideer til vilde naturoplevelser

I Vordingborg Kommune finder du noget af landets fineste og vildeste natur. Besøg den nyudnævnte naturnationalpark, gå tur på en fredet odde eller studer et væld af vilde orkidéarter.

Ulvshale skov Knudshoved Odde 

Hundevæng Overdrev Kulsbjerg

Nationalpark Ulvshale Skov

Ulvshale Skov ligger på den nordlige del af Møn og vokser på gamle strandvolde. I marts 2022 blev skovområdet udvalgt som en af landet ti nye naturnationalparker.

Træk de gode vandrestøvler på og oplev den unikke fredede Ulvshale Skov. Her får naturen lov at gå sin egen gang.

Trav på de mange afmærkede stier, og lad dig tryllebinde af de skræve og snoede gamle stammer.

Opdag dyrespor, og lad ungerne udforske de faldne, døde træer, der er helt perfekte at klatre i. I foråret kan I opleve flagspætter, som trommer løs på stammerne.

Både ved p-pladsen ved Ulvshale Strand og ved Ulvshale Naturcenter finder du skilte med idéer til fem skønne temature, der både giver dig skov, eng og strand.

Knudshoved Odde

Knudshoved Odde ligger i den vestlige del af kommunen knap 15 km fra Vordingborg. Selve odden er 15 kilometer lang og den yderste spids er fredet. Så parker bilen ved den østlige p-plads, og snør de gode vandresko.

I disse år gennemgår området en stor naturgenopretningsproces, der blandt andet skal sikre den truede og yderst sjældne klokkefrøs overlevelse.

Klokkefrøen yngler i vandhullerne i området, og i maj og juni er der gode chancer for at høre dens specielle kald.

Oplev også den store fuglebestand, der yngler på øerne i de store vådområder.

Der arbejdes også med at genetablere sten, buske og krat, der tidligere har eksisteret i området. I 2020 og 2021 er der høstet 5.000 kilo lokale naturfrø, der er blevet sået ud på 86 hektar tidligere landbrugsjord i området. 

På engene og i de blomstrende bakker græsser nu Galloway-kreaturer og Exmoor-ponyer og hjælper med at forbedre biodiversiteten i området yderligere.

Du kan læse meget mere om naturgenopretningen på Knudshoved Odde her.

Hundevæng Overdrev

På kanten af Østersøen finder du Hundevæng Overdrev én af kommunens absolutte naturperler ved Møns Klint.

Området er ejet af Naturstyrelsen, og frem til 1990'erne blev jorden dyrket af landbruget. Siden har området udviklet sig til et artsrigt overdrev med et overflødighedshorn af blomster. Heriblandt en række sjældne planter og insekter.

Studér i tusindvis af vilde orkideer, der blomstrer lystigt på den kalkrige jordbund. De vilde orkidéer er et kendetegn for hele området Høje Møn. 18 af landets i alt 42 vilde orkidéarter findes her.

Hold også øje med den yderst sjældne Sporeblodbi, der ikke har været set i Danmark i 60 år - den blev fundet netop her i Hundevæng Overdrev i 2019.

Du kan parkere bilen ved Møns Fyr og trave den smukke tur op langs klinten med udsigt over havet.

Kulsbjerg Øvelsesterræn

Få en fantastisk savanne-oplevelse i naturområdet ved Kulsbjerg lidt uden for Stensved. Her er landskabet helt unikt med fine udkigspunkter, hvor du får udsyn over hele Sydsjællands kyst.

Gennem mange år har hele det store areal været anvendt af forsvaret til øvelsesterræn, så grænserne mellem græsland og skov er flydende. Det giver en spektakulær fornemmelse af at bevæge sig rundt i et savannelandskab, som vi kender det fra naturfilm fra Afrika.

Mød Gallowaykvæg, der året rundt græsser arealerne og læg mærke til lyden af Løvfrøen. Kulsbjerg er en af kommunens fineste lokaliteter til at opleve den sjældne Løvfrø i vandhuller og moser, der er spredt i området.

Området er åbent for offentligheden både på gåben og fra en cykelsadel. Men tjek forsvarets øvelseskalender her, inden du begiver dig afsted. Området bliver stadig brugt til militære aktiviteter.